Nhà máy đạt chuẩn GMP tại Long An

Trong lúc nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng than khó về năng lực nâng cấp cơ sở sản xuất để đạt chuẩn GMP thì cơ quan quản lý nhà nước đã khẳng định bắt buộc phải áp dụng tiêu chuẩn GMP để Việt Nam cũng có sản phẩm an toàn, chất lượng và cạnh tranh tốt hơn với các sản phẩm ngoại nhập.