Những năm gần đây, hiện tượng thực phẩm bẩn, hàng giả hàng nhái trở nên đáng báo động. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, cũng như những tiêu chuẩn chất lượng của mỗi sản phẩm. Đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm chức năng, thì vấn đề về nhãn hiệu và tiêu chuẩn sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu, khi doanh nghiệp muốn kinh doanh ngoài thị trường.

Theo thông tư 43 của Bộ Y Tế về “Quy đinh về quản lý thực phẩm chức năng”  thì thực phẩm chức năng được lưu thông ra thị trường khi được đăng kí bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Bộ Y Tế (Cục An toàn thực phẩm). Trình tự, hồ sơ đăng kí bản công bố thực phẩm chức năng được quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/2/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàngh một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các điều 4,5,7 và 9 Thông tư số 19/2012/TT –BYT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y Tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Nhằm hỗ trợ tối đa các nhà kinh doanh phân phối dược phẩm, LA TERRE FRANCE sẵn sang cung cấp dịch vụ tư vấn đăng kí công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các đơn vị  kinh doanh, phân phối trong lĩnh vực thực phẩm chức năng.