Gia công thuốc đông y đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật

Đông y đang dần quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Thuốc Đông y dưới dạng viên uống hay cao sẽ có thể sử dụng được ngay mà không cần qua bước chế biến nào nữa. Việc gia công thuốc đông y đang đặt ra nhiều câu hỏi về việc làm thế nào để đảm bảo rằng các sản phẩm này được sản xuất đúng quy định và đủ điều kiện theo luật pháp.