Thủ tục công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Thủ tục công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước là một quy trình quan trọng trong ngành gia công thực phẩm chức năng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về quy trình công bố thực phẩm chức năng và những điều cần lưu ý để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu pháp lý và an toàn cho người sử dụng.