Các bước xin giấy phép công bố thực phẩm chức năng là gì?

Công bố giấy phép tpcn là một quy trình quan trọng để sản phẩm được phép phân phối và tiếp cận với khách hàng. Tuy nhiên, việc xin cấp giấy phép này không phải là dễ dàng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước xin giấy phép công bố thực phẩm chức năng.