GMP trong ngành thực phẩm chức năng bao gồm những tiêu chuẩn nào?

Các tiêu chuẩn GMP có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực, nhưng tất cả đều tập trung vào đảm bảo sản phẩm thực phẩm chức năng đáp ứng các yêu cầu về an toàn và chất lượng. Hãy tìm hiểu thông tin về một nhà máy thực phẩm chức năng GMP trong bài viết sau đây.