Tư vấn và thực hiện thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài

Nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài có thể là một cơ hội tốt để mở rộng danh mục sản phẩm của bạn và đáp ứng nhu cầu của thị trường một cách hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi kiến thức về quy định pháp lý phức tạp và tuân thủ nghiêm ngặt.