Những tiêu chí đánh giá một nhà máy sản xuất GMP chất lượng cao

Đánh giá một nhà máy sản xuất GMP tuân thủ tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice) chất lượng cao là một quy trình quan trọng để đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả.