Nhà máy chuẩn GMP là gì? Tại sao phải chọn nhà máy đạt chuẩn GMP để gia công sản phẩm?

Theo nghị định 15 của chính phủ, bắt đầu từ ngày 1/7/2019 tất cả các đơn vị sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe không đạt chuẩn GMP sẽ không được hoạt động. Vì vậy, đạt chứng nhận GMP là điều kiện bắt buộc để các nhà máy dược mỹ phẩm được hoạt động cũng như tăng độ uy tín cho doanh nghiệp.