Cung cấp dây chuyền gia công đa dạng các hình thức: viên nén, dạng nước, dạng bột, dạng cốm…

Trong ngành sản xuất dược phẩm, sự đa dạng trong sản phẩm và hình thức sản xuất là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và khách hàng. Việc sở hữu và vận hành dây chuyền gia công đa dạng về hình thức sản phẩm có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất và mở rộng danh mục sản phẩm.