GMP trong ngành thực phẩm chức năng bao gồm những tiêu chuẩn nào?

Các tiêu chuẩn GMP có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực, nhưng tất cả đều tập trung vào đảm bảo sản phẩm thực phẩm chức năng đáp ứng các yêu cầu về an toàn và chất lượng. Hãy tìm hiểu thông tin về một nhà máy thực phẩm chức năng GMP trong bài viết sau đây.

Nhà máy thực phẩm chức năng GMP phải đạt các tiêu chuẩn nào?

GMP (Good Manufacturing Practice), hay “Thực hành sản xuất tốt”, là một bộ tiêu chuẩn quan trọng trong ngành thực phẩm chức năng và nhiều ngành công nghiệp khác. 

GMP nhằm đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, và nó giúp đảm bảo sự thực thi của các quy trình sản xuất, kiểm tra và bảo quản chất lượng. 

Dưới đây là một số tiêu chuẩn cơ bản của một nhà máy thực phẩm chức năng GMP trong ngành thực phẩm chức năng:

 • Cơ sở sản xuất: Các cơ sở sản xuất phải được thiết kế và duy trì để đảm bảo sự sạch sẽ, an toàn và hiệu quả trong sản xuất sản phẩm.
 • Quản lý dữ liệu: Các hồ sơ sản xuất và kiểm tra phải được duy trì và quản lý một cách cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và sẵn sàng cho kiểm tra từ cơ quan quản lý.
 • Quản lý nguyên liệu: Các nguyên liệu đầu vào phải được kiểm tra để đảm bảo chất lượng và nguồn gốc an toàn.
 • Quy trình sản xuất: Các quy trình sản xuất phải được thiết kế sao cho sản phẩm cuối cùng đạt được chất lượng và hiệu suất mong muốn.
 • Kiểm tra chất lượng: Các quy trình kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm phải được thực hiện thường xuyên và có tính đáng tin cậy.
 • Bảo quản sản phẩm: Sản phẩm phải được bảo quản đúng cách để đảm bảo tính ổn định và không bị hỏng.
 • Đào tạo nhân viên: Nhân viên tham gia vào sản xuất và kiểm tra chất lượng phải được đào tạo đầy đủ và có kiến thức về GMP.
 • Bảo vệ khách hàng: GMP đặt ra yêu cầu đối với việc thông tin sản phẩm phải được đưa ra một cách chính xác và đảm bảo rằng sản phẩm không gây hại cho người tiêu dùng.
 • Trao đổi thông tin: Các nhà sản xuất phải theo dõi và cập nhật thông tin về sản phẩm của họ và thông tin về bất kỳ sự cố nào có thể ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn sản phẩm.
 • Xử lý sự cố: GMP yêu cầu việc xử lý các sự cố liên quan đến chất lượng và an toàn sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

La Terre France đang cung cấp dịch vụ gia công thực phẩm chức năng uy tín đạt chuẩn GMP.

Các yếu tố khác của một nhà máy thực phẩm chức năng GMP 

Một nhà máy thực phẩm chức năng GMP cần có thêm các yếu tố sau:

 • – Hệ thống quản lý chất lượng: Một hệ thống quản lý chất lượng phải được thiết lập và duy trì, với việc xác định và tài liệu hóa quy trình, tiêu chuẩn và hướng dẫn là một phần quan trọng của nó.
 • – Kiểm tra định kỳ và kiểm tra thường xuyên: GMP yêu cầu việc thực hiện kiểm tra định kỳ và kiểm tra thường xuyên của cả sản phẩm và quy trình sản xuất để đảm bảo sự ổn định và đáng tin cậy của sản phẩm.
 • – Chất lượng nguyên liệu và thành phẩm: Các nguyên liệu phải được kiểm tra để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Các sản phẩm thành phẩm cũng phải trải qua kiểm tra để xác định tính chất lượng và an toàn.
 • – Bảo quản và vận chuyển: GMP đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách sản phẩm phải được bảo quản và vận chuyển để đảm bảo tính ổn định và không bị hỏng.
 • – Chất thải và xử lý môi trường: Tiêu chuẩn GMP cũng liên quan đến xử lý chất thải sản xuất và bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong việc xử lý các sản phẩm có thể gây ô nhiễm.
 • – Phân tích rủi ro và quản lý rủi ro: Các nhà sản xuất phải phân tích và đánh giá các rủi ro liên quan đến sản phẩm và quy trình sản xuất, và phải có các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp.
 • – Hệ thống báo cáo và ghi chú: Các báo cáo và ghi chú về sản phẩm và quy trình sản xuất phải được duy trì một cách chính xác để có thể kiểm tra và đánh giá trong tương lai.
 • – Sự đảm bảo chất lượng toàn diện: Tiêu chuẩn GMP đòi hỏi sự tham gia tích cực của toàn bộ nhóm làm việc, từ quản lý đến công nhân sản xuất, để đảm bảo rằng chất lượng là trách nhiệm chung của tất cả mọi người.
 • – Sản phẩm thử nghiệm và bất thường: GMP đưa ra hướng dẫn về việc quản lý sản phẩm thử nghiệm và xử lý bất thường, bao gồm cả việc triệu hồi sản phẩm nếu cần.
 • – Kiểm tra kiến thức và đào tạo: Nhân viên phải được đào tạo đầy đủ về GMP và các quy trình cụ thể của công ty để đảm bảo họ hiểu và tuân thủ các tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn GMP là một phần quan trọng của ngành thực phẩm chức năng để đảm bảo rằng các sản phẩm này an toàn, chất lượng và đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn của ngành công nghiệp thực phẩm.

La Terre France đạt mọi tiêu chuẩn GMP trong gia công thực phẩm chức năng.

Thông tin Nhà máy sản xuất La Terre France chuẩn GMP chuyên gia công TPCN, dược, mỹ phẩm:

 • Địa chỉ: 08A Ấp Phú Thành, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
 • Hotline: 0906737372
 • Email: tranduc.beautycare@gmail.com
 • Website: www.nhamayduocphamgmp.com

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *